زمان انتشار: ۱۳۹۳ چهارشنبه ۲۰ اسفند ساعت 16:14 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ ساعت 16:13    تعداد بازدید: 7061    کد مطلب: 13656

شعب اقماری


اقماری ماهدشت : بنشانی ماهدشت ، میدان امام ، پارک ماهدشت 

شماره تلفن 37314146

مسئول رضا راشدی


اقماری محمدشهر: بنشانی محمدشهر، روبروی بانک کشاورزی ، کوچه شهید گروسی

شماره تلفن 36217025

مسئول افشین عسگری


اقماری طالقان : بنشانی  شهرستان طالقان - داخل بخشداری

شماره تلفن 44723900

مسئول محمد خدابنده

به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha