زمان انتشار: ۱۳۹۳ چهارشنبه ۲۰ اسفند ساعت 17:06 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ ساعت 17:55    تعداد بازدید: 15935    کد مطلب: 13660

شعبه 4 کرج
اداره کل استان البرز


بنشانی : کرج – کمالشهر – بلوار شهید بهشتی – ربروی مسجد جامع – سازمان تامین اجتماعی شعبه 4 کرج
شماره تلفن ها
رییس شعبه             34715901-026
نمابر                     34715902 -026
معاونت                  34715903-026
اداری                    34715904-026
مالی                      34715905-026
فرابری داده ها         34715906-026
درآمد                     5-34723404-026
بیمه شدگان              34723406  -026
اجراییات                34723407-026
بازرسی                 34723408-026
نامنویسی               34723409-026
مستمریها              34723410 -026
تلفنخانه                13-34723411-026
 

به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha